Jesteśmy nowoczesną i innowacyjną kancelarią. Dzięki naszemu profesjonalizmowi i ponadprzeciętnemu zaangażowaniu w każdą sprawę potrafimy zapewnić wierzycielom możliwie szybkie zaspokojenie ich roszczeń, przy pełnym poszanowaniu przepisów prawa. Efektywność podejmowanych przez nas działań wynika z zachowania wcześniej wspomnianych zasad profesjonalizmu i zaangażowania oraz przede wszystkim z wykorzystywanych w codziennej pracy nowoczesnych technologii i systemów teleinformatycznych, które to ustawicznie udoskonalamy wychodząc naprzeciw nowym oczekiwaniom i zmieniającym się czasom. Poniżej niektóre z systemów wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach:

 


CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną ewidencję kierowców oraz dane i informację o pojazdach i ich właścicielach.

EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze stosuje się dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to odrębne postępowanie w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

OGNIVO

Aplikacja internetowa dzięki, której nasza kancelaria ma możliwość poprzez elektroniczne zapytanie sprawdzenie czy dłużnik posiada rachunki bankowe zarówno w bankach komercyjnych jak i spółdzielczych.

PUE - Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Nowoczesna aplikacja internetowa udostępniana przez ZUS. Pozwala ograniczyć czas na uzyskiwanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych poprzez skierowanie elektronicznych zapytań.