Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Kramera.

Zarządzenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Kramer, Kancelaria Komornicza nr XI w Plewiskach w nawiązaniu do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendacjami Ministerstwa Sprawiedliwości, wejściem w życie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Zarządzeniem nr 32/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 roku (A-000-39-20) w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną i zagrożeniem pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie interesantów i personelu kancelarii informuję, iż:
1) od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku ograniczam obsługę interesantów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi w kancelarii na rzecz obsługi zdalnej - telefonicznej, bądź z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
2) korespondencja doręczana w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 121) będzie wydawana wyłącznie adresatom po uprzednim umówieniu telefonicznym;
3) wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy bankowy kancelarii:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 1 w Poznaniu
04 10204027 0000 1202 1358 3655
z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury sprawy.

W tym miejscu znajdziecie Państwo wzory wniosków egzekucyjnych oraz informacje o kancelarii.

W dziale licytacje umieszczane są informacje o aktualnych licytacjach nieruchomości i ruchomości.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce

Bartosz Kramer

Kancelaria Komornicza w Plewiskach

 

ul. Grunwaldzka 517c/21

62-064 Plewiska (gm. Komorniki)

Tel: 723 113 007 

 kramer@komornikplewiska.pl 

 

Numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 04 1020 4027 0000 1202 1358 3655

(Dokonując wpłat należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.)